detva.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Aktuálne spravodajstvo - Mesto Detva

Aktuálne spravodajstvo

Pokuty za jazdu bez diaľničnej známky sa znížia o polovicu

Vodiči motorových vozidiel do 3,5 tony bez elektronickej diaľničnej známky budú platiť pokutu stopäťdesiat eur namiesto tristo eur. V prípade úhrady pokuty do pätnástich dní zaplatia sto eur. BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) - Pokuty za jazdu po spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest bez elektronickej diaľničnej známky sa znížia z 300 na 150 eur. Teda zo šesťnásobku na trojnásobok ceny ročnej známky. Prevádzkovatelia motorových vozidiel do 3,5 tony zaplatia sto eur pri úhrade pokuty do pätnástich dní. Vyplýva to z novely zákona o diaľničnej známke, ktorú v stredu schválila vláda na návrh ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Romana Brecelyho (Sieť). Odporúčame: Lajčák zabojuje o post šéfa OSN. Je to výzva, hovorí Vláda odklepla učiteľom vyššie mzdy. Pozrite si, ako porastú Vodiči bez známky budú môcť dostať pokutu po novom raz za mesiac a nie za každý deň, ako predpokladá platný zákon. Zmeny by po schválení v parlamente mali nadobudnúť účinnosť 1. októbra. Ministerstvo dopravy pôvodne chcelo, aby boli schválené v skrátenom legislatívnom konaní a začali platiť 1. júna, čo už nie je reálne. Ak vodič dostane opäť pokutu v priebehu dvanástich mesiacov a dodatočne si zakúpi diaľničnú známku, ďalšiu sankciu nebude musieť zaplatiť. Novela počíta s jednorazovou pokutou 150 eur aj spätne pre všetky tieto priestupky zaznamenané doteraz kamerovým systémom Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS). Systém elektronických diaľničných známok namiesto nálepiek je v prevádzke od začiatku tohto roka. Spočiatku boli problémy s rozlišovaním vozidiel oslobodených od úhrady. Tisícky vodičov jazdili po diaľniciach bez známky, pričom za každý deň im hrozila pokuta tristo eur. Pokuty však nedostávajú, keďže okresné úrady im ich neposielajú a tým zas diaľničiari neposielajú podklady. Okresné úrady by mali začať posielať pokuty až po účinnosti novely zákona. Pokuta 150 eur je vraj primeraná "Súčasná výška pokuty vo výške šesťnásobku ceny ročnej známky je neprimeraná aj vzhľadom na príjmy na Slovensku a pri porovnaní s okolitými krajinami. Hľadali sme riešenia, ako to nastaviť férovo. Pokuta 150 eur je primeraná, čo je trojnásobok ceny ročnej známky," povedal minister Brecely pre agentúru SITA. "Je to dostatočne motivačné a výchovné, neoplatí sa nekúpiť známku, keď dostanete pokutu 150 eur," uviedol. Neférové je podľa neho aj udelenie pokuty za každý deň, preto túto lehotu posunuli na jeden mesiac. Systém diaľničných známok začiatkom mája evidoval vyše stotisíc porušení zákona domácimi vodičmi a vyše 150-tisíc porušení zahraničnými vodičmi. Spoplatnené úseky využívali bez úhrady známky. Štát by tak podľa súčasných pravidiel mohol od nich vymáhať 20 mil. eur. "Zrazu je nastavený systém, ktorý je trochu iný ako bol doteraz. Nikto však nemôže povedať, že je to niečo nové, pretože systém diaľničných známok u nás funguje dvadsať rokov. Zdedili sme to v štádiu testovania," priblížil Brecely. "V momente, keď sme si uvedomili, že je problém, ktorý treba riešiť, tak sme nasadili úsilie, aby sme to dali do poriadku. K tomu potrebujme zmenu zákona o diaľničnej známke, najmä čo sa týka výšky pokút. Systém je už viac-menej funkčný, je schopný rozoznávať evidenčné čísla vozidiel s presnosťou 95 až 97 %, čo je štandard. Je schopný filtrovať aj vozidlá, ktoré majú výnimky. NDS je iba spracovateľom informácií a poštárom na okresné úrady, tie budú pokuty vymáhať," dodal minister. Doriešiť treba pokuty od zahraničných vodičov Doriešiť treba vymáhanie pokút od zahraničných vodičov, keďže súčasný systém to neumožňuje. Ministerstvo dopravy chce o tom rokovať s maďarskými partnermi, ktorí s tým majú skúsenosti s pomocou rôznych firiem. "Skúsime nájsť model, ktorý by mohol byť podobný. Môžeme tiež využiť naše predsedníctvo v Rade Európskej únie aj na to, aby sme otvorili túto otázku cezhraničnej spolupráce pri vymáhaní takýchto pokút. Za porušenie rýchlosti môžeme pokuty vymáhať, ale za absenciu diaľničnej známky to nedokážeme," povedal Brecely pre agentúru SITA. "Treba nastaviť mechanizmus, ktorý bude fungovať. Viem, že je to neférové voči domácim vodičom, ale systém je nastavený tak, že to nevieme urobiť. Budeme hľadať mechanizmy, ako pokuty vymáhať cezhranične, aj spôsob, aby sa ročné známky nekupovali na kalendárny rok, ale na technický rok. Teda, kedykoľvek si ich kúpite, budú platiť 365 dní. Systém teraz nie je schopný to rozlišovať," uzavrel Brecely. Novela zákona za správny delikt v podobe nezaplatenia známky pripúšťa aj uloženie pokuty vo výške od 150 do 500 eur. Ak ten istý prevádzkovateľ vozidla spácha rovnakým vozidlom viac správnych deliktov, v jednom konaní mu bude uložená len jedna pokuta. V prípade viacerých deliktov rôznymi vozidlami sa rozhodne a pokutu dostane osobitne vo viacerých konaniach. Správne delikty budú posudzovať príslušné okresné úrady. Ak má prevádzkovateľ vozidla bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo mimo územia SR, tieto konania budú zabezpečovať okresné úrady v sídle kraja, v obvode ktorého bolo prvý raz zistené porušenie povinnosti úhrady diaľničnej známky. O odvolaní proti rozhodnutiu okresných úradov o správnom delikte budú rozhodovať osobitné organizačné útvary okresných úradov v sídle kraja. Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov od porušenia povinnosti. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti. Pokuta je splatná do tridsať dní od právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Pokuty za jazdu bez diaľničnej známky sa znížia o polovicu

Štát nebude viacdetným ženám preplácať sterilizácie

Poslankyne strany Sloboda a Solidarita navrhovali, aby dobrovoľná sterilizácia pre viacdetné matky bola plne uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia.BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) – Viacdetným ženám nebude štát preplácať sterilizácie. Parlament v stredu neschválil novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, v ktorej poslankyne za SaS Lucia Nicholsonová a Natália Blahová navrhovali bezplatné sterilizácie pre ženy, ktoré majú viac ako štyri deti alebo majú viac ako 35 rokov a tri deti. "Cena sterilizácie je od 300 do 500 eur, v súkromných zariadeniach ešte vyššia. Pre rodiča, ktorý sa stará o štyri deti, môže byť suma, ktorú by musel vynaložiť na sterilizáciu, príliš vysoká. Sotva dokáže plne pokryť náklady na základné potreby pre svoje deti a rodinu, nie ešte hľadať prostriedky na výkon, ktorý by, ak by bol bezplatný, pravdepodobne podstúpil," vysvetľovala Nicholsonová. Odporúčame: Lajčák zabojuje o post šéfa OSN. Je to výzva, hovorí Vláda odklepla učiteľom vyššie mzdy. Pozrite si, ako porastú Poslankyne za liberálov navrhovali, aby dobrovoľná sterilizácia pre spomínané osoby bola plne uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia. Táto suma by potom bola zdravotným poisťovniam plne preplatená zo štátneho rozpočtu. Navrhovaná právna úprava by zachovávala podľa poslankýň súčasné nastavenie podmienok na vykonanie sterilizácie, ktorá by sa aj naďalej uskutočňovala výlučne na základe písomnej žiadosti. Nemenila by sa ani lehota, keď by od podpisu informovaného súhlasu po zákrok muselo uplynúť minimálne 30 dní. Podľa novely by musel byť pri podpise informovaného súhlasu prítomný aj iný zdravotnícky pracovník, napríklad ošetrujúca zdravotná sestra. "Osoba, ktorá sa rozhodne podstúpiť dobrovoľnú sterilizáciu, bude môcť požiadať o prítomnosť ďalšieho svedka na základe vlastného výberu. Poskytovateľ bude povinný tejto osobe umožniť prítomnosť pri podpise informovaného súhlasu," vysvetlila Nicholsonová. V súčasnosti je priemerná pôrodnosť v Slovenskej republike na jednu ženu približne 1,4 dieťaťa. Legislatívna úprava podľa Nicholsonovej a Blahovej by nemala mať vplyv na kontinuálne sa znižujúci trend pôrodnosti práve preto, že bezplatná sterilizácia by bola prístupná len pre osoby, ktoré majú minimálne štyri deti, respektíve pre osoby staršie ako 35 rokov s najmenej tromi deťmi. Návrh Nicholsonová predkladala aj v minulom volebnom období, jednofarebná vláda Smeru ho zamietla. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Štát nebude viacdetným ženám preplácať sterilizácie

Vláda odklepla učiteľom vyššie mzdy. Pozrite si, ako porastú

O šesť percent im majú rásť platy rovnako od 1. septembra a následne každoročne od 1. januára 2018.BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) - Platovú tarifu pedagogických a odborných zamestnancov od 1. septembra zvýšia o šesť percent. Vyplýva to z návrhu novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý v stredu schválila vláda spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona.Predkladaným návrhom zákona vláda plní dva zo svojich záväzkov podľa programového vyhlásenia vlády na roky 2016 až 2020. Odporúčame: Ľudia hodnotili vysoké školstvo, v čom vidia problémy? Vláda sa v ňom zaviazala, že vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od 1. septembra a následne od 1. januára 2018, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, zvýšila každoročne priemerne o šesť percent. Na základe novely zákona majú rásť aj platové tarify vysokoškolských učiteľov. O šesť percent im majú rásť platy rovnako od 1. septembra a následne každoročne od 1. januára 2018. Zákon nadobudne účinnosť 1. septembra. Obrazom: Štrajk učiteľov Učitelia štrajkovali Slovenská komora učiteľov a tiež Iniciatíva slovenských učiteľov a Iniciatíva vysokoškolských učiteľov vládu žiadali, aby legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve už od 1. januára 2016 o 140 eur. Od 1. januára 2017 následne žiadali ďalšie zvýšenie o 90 eur. Viacerí učitelia materských, základných a stredných škôl dokonca 25. januára vstúpili pre svoje požiadavky do štrajku. Štrajkovú štafetu následne 15. februára prevzali od učiteľov v materských, základných a stredných školách aj vysokoškolskí učitelia. Vysokoškolskí zamestnanci do štrajku vstúpili na protest voči spôsobu, akým sa zaobchádza s ich kolegami v regionálnom školstve, na znak nesúhlasu so súčasným spoločenským postavením učiteľov, no predovšetkým na podporu požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov. Viacerí učitelia všetkých stupňov sú momentálne v štrajkovej pohotovosti, do ktorej prešli od pondelka 7. marca. Deklarácia sa týka vysokých škôl, ale aj regionálneho školstva Odbory a partnerské organizácie pôsobiace v školstve navyše zostavili 17. februára aj Deklaráciu na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku. Deklarácia sa týka vysokých škôl, ale aj regionálneho školstva. Signatári deklarácie pri platoch žiadajú, aby sa platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve zvýšili od 1. januára 2017 o 25 percent a každý ďalší rok o 10 percent. Deklarácia sa týka aj platu nepedagogických zamestnancov. Organizácie žiadajú, aby sa ich tarifný plat začínal na úrovni minimálnej mzdy, od ktorej by sa mali odvíjať platové triedy a platové stupne. Každoročne žiadajú tiež zvyšovať platy tak, aby plat začínajúceho vysokoškolského učiteľa na pozícii odborného asistenta dosiahol najmenej úroveň 1,7 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve. Ohodnotenie nepedagogických zamestnancov vysokých škôl by malo byť podľa signatárov deklarácie rovnako primerané a tarifný plat v prvej platovej triede a prvom platovom stupni by sa mal začínať na minimálnej mzde. Na podpore a dôslednom presadzovaní požiadaviek Deklarácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií sa zhodli okrem odborov aj Asociácia výchovných poradcov, Asociácia centier voľného času SR, Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR, Asociácia základných umeleckých škôl SR, Združenie katolíckych škôl Slovenska, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, Slovenská komora učiteľov, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, Iniciatíva slovenských učiteľov, Študentská rada vysokých škôl, Rada mládeže Slovenska, Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, Spoločnosť pre predškolskú výchovu, Združenie základných škôl Slovenska, Školský network, Komora školských logopédov, Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, Rada vysokých škôl SR, Asociácia školskej psychológie, Školský výbor ECAV, Študentská sieť, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Nové školské odbory, Slovenská komora angličtinárov, Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, Iniciatíva Veda chce žiť!, OZ pracovníkov Slovenskej akadémie vied, Slovenská rada rodičovských združení a Združenie zamestnancov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Vláda odklepla učiteľom vyššie mzdy. Pozrite si, ako porastú

Pre únik plynu uzavreli Lamačskú cestu v Bratislave

Polícia vodičov žiada, aby na prejazd využili cesty v smere na Štefánikovu ulici a Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, prípadne obchvat Bratislavy.BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) – Pre únik plynu, ku ktorému došlo pravdepodobne počas stavebných prác na Ulici Cesta na Červený most v Bratislave, je neprejazdná a uzatvorená Lamačská cesta v smere po Patrónku. Premávku riadia policajti. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, polícia vodičov žiada, aby na prejazd využili cesty v smere na Štefánikovu ulici a Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, prípadne obchvat Bratislavy a riadili sa pokynmi hliadok. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Pre únik plynu uzavreli Lamačskú cestu v Bratislave

Cosbyho budú súdiť v prípade napadnutia Andrey Constand

Predstaviteľovi Cliffa Huxtabla zo sitkomu Show Billa Cosbyho (1984 - 1992) v prípade uznania viny hrozí až desaťročný trest odňatia slobody. BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) - Amerického herca Billa Cosbyho budú súdiť v prípade údajného sexuálneho napadnutia Kanaďanky Andrey Constand z roku 2004. V utorok o tom rozhodla sudkyňa Elizabeth McHugh, podľa ktorej prokuratúra predložila dostatok dôkazov. Dátum súdneho konania zatiaľ nie je známy. Constand, bývalá zamestnankyňa Temple University, tvrdí, že jej Cosby v januári 2004 u seba doma hodil do pitia sedatíva a následne ju sexuálne zneužil. Obžalobu na 78-ročného komika podala prokuratúra v štáte Pennsylvania, ktorá znovu otvorila tento prípad po tom, ako sa vlani v júli dostali na verejnosť informácie, že sa Cosby v roku 2005 priznal k zadováženiu sedatív s úmyslom podať ich ženám, s ktorými chcel mať sex. Jednou z nich bola aj Constand, ktorá sa podľa hercovho vyjadrenia nebránila. Cosbyho formálne obžalovali koncom decembra a následne ho prepustili na kauciu milión dolárov. Začiatkom januára Cosby požiadal o zrušenie obžaloby, pričom jeho právna zástupkyňa Monique Pressley uviedla, že ňou prokuratúra porušila podmienky spomínanej výpovede z roku 2005. Súd však žiadosť zamietol. Cosby sa voči verdiktu odvolal a zároveň Constand zažaloval za porušenie mimosúdnej dohody z roku 2005. Jeho odvolanie však súd zamietol. Predstaviteľovi Cliffa Huxtabla zo sitkomu Show Billa Cosbyho (1984 - 1992) v prípade uznania viny hrozí až desaťročný trest odňatia slobody. Známeho rodáka z Philadelphie obvinilo zo sexuálneho obťažovania celkovo viac ako 50 žien, pričom s niektorými z nich sa súdi pre urážku na cti. William Henry Cosby Jr. účinkoval okrem spomínaného sitkomu Show Billa Cosbyho aj v seriáli I Spy (1965 - 1968), v prvých dvoch sezónach projektu The Electric Company (1971 - 1977), v Cosbyho prípadoch (1994 - 1995), sitkome Cosby (1996 - 2000) či v snímke Otec je duch (1990). Venuje sa aj hudbe, na konte má albumy ako napríklad Silver Throat: Bill Cosby Sings (1967), At Last Bill Cosby Really Sings (1974) či Bill Cosby Presents The Cosnarati: State Of Emergency (2009). Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Cosbyho budú súdiť v prípade napadnutia Andrey Constand

Ukrajinskú diplomatku stiahli zo Slovenska, dôvodom cigarety

Prokuratúra začala trestné konanie voči zamestnancom ukrajinského veľvyslanectva na Slovensku, ktorí sú podozriví zo zneužitia služobného postavenia a falšovania.KYJEV 25. mája (WebNoviny.sk) - Prokuratúra Zakarpatskej oblasti na západe Ukrajiny začala trestné konanie voči zamestnancom veľvyslanectva Ukrajiny v SR, ktorí sú podozriví zo zneužitia služobného postavenia a falšovania. Informovala o tom agentúra Ukrinform s odvolaním sa na spomínaný regionálny úrad. Ide o prípad z uplynulej soboty, keď sa príbuzný ukrajinskej diplomatky nezákonne pokúšal vyviezť z Ukrajiny do Maďarska takmer 60 000 škatuliek cigariet, pričom ich deklaroval ako diplomatickú poštu, ktorá nepodlieha kontrole colných úradov. Kontraband mal hodnotu 24 000 dolárov, dodal Ukrinform. Odporúčame: Ukrajinský rezort diplomacie čelí \'cigaretovému škandálu\' Zverejnený list potvrdil ukrajinský cigaretový škandál Gubernátor zakarpatskej oblasti Hennadij Moskaľ v utorok zverejnil list, na základe ktorého sa uskutočnil pokus o prepašovanie veľkého nákladu cigariet. List je napísaný po slovensky i po ukrajinsky na hlavičkovom papieri veľvyslanectva Ukrajiny v SR. Má registračné číslo 6139/24-612-920 a je datovaný 19. májom tohto roku, informovala v utorok agentúra UNIAN. V liste sa píše: "Týmto potvrdzujem, že 21.05. - 24.05. 2016 sa v diplomatickom vozidle Volkswagen Transporter EE 24 158 preváža diplomatická batožina. Na základe Viedenského dohovoru nepodlieha kontrole." Dátumy a posledné trojčíslie ŠPZ sú dopísané perom. List má úradnú pečiatku ambasády a je podpísaný jej prvou tajomníčkou Oksanou Liščyšynovou, ktorá je manželkou muža pristihnutého 21. mája pri pokuse o pašovanie. Ako spresnil Ukrinform, ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí Liščyšynovú medzičasom stiahlo do vlasti. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Ukrajinskú diplomatku stiahli zo Slovenska, dôvodom cigarety

Priamo z Cannes: Zlatá palma do Košíc

Vynikajúca správa, pod ktorou sú podpísaní ART FILM FEST a distribučná spoločnosť FILM EUROPE. Výsledkom ich spoločného úsilia je skutočnosť, že víťazný film z najprestížnejšieho filmového festivalu na svete uvedie vo svojom programe najvýznamnejší a najdiváckejší filmový festival na Slovensku, ktorý sa bude konať od 17. do 25. júna v Košiciach. BRATISLAVA 25. mája (WBN/PR) - Na práve skončenom 69. festivale v Cannes nečakane, ale o to senzačnejšie zvíťazil Ken Loach s filmom Ja, Daniel Blake. Doslova pár hodín po vyhlásení výsledkov sa okamžite potvrdilo, že Zlatou palmou ocenená britská snímka bude zaradená do Be2Can Starter, výraznej programovej novinky pripravovaného ART FILM FESTu. "Je to mimoriadne skvelá správa pre náš festival. Tipovať víťaza v Cannes je podľa mňa horšie, ako hrať ruskú ruletu", poznamenal v tejto súvislosti Peter Nagel, umelecký riaditeľ festivalu. "Ivan Hronec je skvelý stratég, ktorý v hlavnej súťaži mal niekoľko ´polienok v ohni´, ale Loachov film sa akoby medzi nimi strácal. O to viac si zaslúži rešpekt tento unikátny výsledok a som veľmi potešený, že sekcia Be2Can Starter má vďaka spolupráci s Film Europe takúto čerešničku na našej festivalovej torte." Najnovší ART FILM FEST začne 17. júna a práve vtedy sa dožije legendárny tvorca víťazného filmu 80 rokov. Pre Kena Loacha to už bola trinásta účasť v programe canneského festivalu a svojou druhou Zlatou palmou (prvú získal v roku 2006 za film Dvíha sa vietor) sa zaradil do nesmrteľného panteónu dvojnásobných držiteľov najcennejšieho festivalového ocenenia na svete (dosiaľ dve Zlaté palmy získali tiež Francis Ford Coppola, Shohei Imamura, Bille August, Emir Kusturica, Jean-Pierre a Luc Dardenneovci a Michael Haneke). "Be2Can Starter začne na ART FILM FESTe, naozaj tak, ako sa patrí. Víťazom z Cannes. Som rád, že sa spolupráca Film Europe s Art Film Festom takto pekne rozbieha," netajil svoju radosť Ivan Hronec, prezident spoločnosti Film Europe. Víťazný film Ja, Daniel Blake síce opäť variuje obľúbený žáner Kena Loacha – sociálnu drámu, ale tentoraz jeho výpoveď neostala zameraná na čiastkové problémy britskej spoločnosti, ale rozvíja doslova univerzálny problém aktuálnej súčasnosti. Trpko-smiešny príbeh stolára po prekonanom infarkte odsúdeného na sociálnu podporu mieri na kritiku byrokracie a skostnatelosti štátneho aparátu kdekoľvek na svete. Uvedenie viťazného filmu z Cannes na 24. Art Film Feste zvýrazňuje aktuálne potvrdená správa, že film príde do Košíc uviesť jeho titulný predstaviteľ – herec Dave Johns. Viac info: http://artfilmfest.sk/ www.facebook.com/ArtFilmFest Predaj vstupeniek: http://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/5541/art-film-fest-2016 Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Priamo z Cannes: Zlatá palma do Košíc

Ceny ropy atakujú 50 dolárov za barel, zlato oslabilo

Britská ropa Brent uzavrela vyššie oproti záverečnej hodnote z pondelka o 0,5 % na 48,61 USD za barel. Ľahká americká ropa posilnila o 1,1 % na 48,62 USD za barel. NEW YORK 25. mája (WebNoviny.sk) - Ceny ropy sa v utorok priblížili k hranici 50 USD za barel. Na ceny komodity pozitívne pôsobila správa, že iracká produkcia ropy klesla z januárovej rekordnej úrovne 4,78 mil. barelov za deň na 4,5 mil. barelov deň. Obchodovanie s komoditou však podporili najmä očakávania, že zásoby ropy v USA v minulom týždni výraznejšie klesli. Analytici oslovení agentúrou Reuters odhadli, že zásoby komodity v USA klesli o 2,5 mil. barelov. Po ukončení bežného obchodovania Americký ropný inštitút (API) zverejnil predbežné údaje, podľa ktorých sa zásoby ropy v krajine minulý týždeň znížili o 5,1 mil. barelov, teda viac ako dvojnásobne oproti očakávaniam. Oficiálne údaje Federálneho úradu pre energetiku (EIA) budú známe v stredu. Britská ropa Brent uzavrela vyššie oproti záverečnej hodnote z pondelka o 0,5 % na 48,61 USD za barel. Ľahká americká ropa posilnila o 1,1 % na 48,62 USD za barel. Po zverejnení údajov API ropa Brent vzrástla na 49,24 USD za barel a americká ropa posilnila na 49,27 USD za barel. Ceny zlata v utorok klesli najnižšie za viac ako štyri týždne. Komentáre viacerých predstaviteľov americkej centrálnej banky podporujúce názor, že by sa úrokové sadzby mali zvyšovať posilnili dolár na dvojmesačné maximum voči košu mien. Možnosť skorého zvýšenia úrokových sadzieb a silnejší dolár v máji oslabili drahý kov už o viac ako 4 %, pričom je na ceste k najväčšiemu mesačnému prepadu od novembra. Spotová cena zlata o 17:55 GMT klesla o 1,5 % na 1 229,25 USD za uncu. Júnové dodávky oslabili o 1,8 % na 1 229,20 USD za uncu. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Ceny ropy atakujú 50 dolárov za barel, zlato oslabilo

Pre bombovú hrozbu prehľadali lietadlo American Airlines

Pasažierov dvojmotorového prúdového lietadla spoločnosti American Airlines, ktoré do Los Angeles priletelo z texaského Houstonu, eskortovali asi hodinu po pristátí.Los Angeles 25. mája (WebNoviny.sk) - Príslušníci americkej špeciálnej zásahovej jednotky SWAT prehľadali v utorok na Medzinárodnom letisku v Los Angeles dopravné lietadlo. Dôvodom bola bombová hrozba, ktorá sa však nepotvrdila. S odvolaním sa na tamojšie úrady o tom informovala agentúra AP. Pasažierov dvojmotorového prúdového lietadla spoločnosti American Airlines, ktoré do Los Angeles priletelo z texaského Houstonu, eskortovali asi hodinu po pristátí. Stroj odstavený v odľahlej časti letiskovej plochy následne prehľadali siedmi príslušníci SWAT a policajný pes. Pri zásahu s použitím obrneného vozidla nenašli nijaké výbušniny. Hrozbu voči letu 5931, na ktorého palube bolo 76 pasažierov a štyria členovia posádky, dostal americký vládny Úrad pre bezpečnosť dopravy (TSA). Podľa American Airlines ale nebola opodstatnená. Nijaké ďalšie podrobnosti o prípade polícia neuviedla. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) sa však podľa slov svojej hovorkyne bude snažiť vypátrať zodpovednú "osobu alebo skupinu". Medzinárodné letisko v Los Angeles sprísnilo v uplynulých dňoch svoje bezpečnostné opatrenia. Učinilo tak v reakcii na doposiaľ neobjasnenú haváriu lietadla spoločnosti EgyptAir, ktoré sa minulý štvrtok zrútilo do mora počas letu z Paríža do Káhiry. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Pre bombovú hrozbu prehľadali lietadlo American Airlines

Grécko zrejme záchranné úvery dostane

Malo by ísť o sumu 10,3 mld. eur, ktorú krajina dostane v dvoch splátkach.BRUSEL 25. mája (WebNoviny.sk) - Ministri financií krajín eurozóny (Eurogroup) pravdepodobne potvrdia vyplatenie nových úverov pre Grécko. Malo by ísť o sumu 10,3 mld. eur, ktorú Grécko dostane v dvoch splátkach. Vyplýva to z návrhu stanoviska, ktorý sa objavil počas utorkového stretnutia Eurogroup. Prvá splátka by mala prísť do Grécka budúci mesiac a mala by mať výšku 7,8 mld. eur. Druhú, vo výške 2,5 mld. eur, by mala krajina získať neskôr. Grécko by malo úvery získať na základe rozpočtových reforiem, ktoré v tomto roku podstúpilo. Ministri sú však stále ďaleko od toho, aby sa dohodli na úľave od dlhu pre Grécko. Túto úľavu by podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) malo Grécko dostať. Atény podľa predstaviteľov eurozóny urobili všetky potrebné reformy. Absolútne finálne potvrdenie však bude pravdepodobne závisieť od "technickej úpravy" gréckej legislatívy. "Vo všeobecnosti očakávam dohodu o Grécku. Bude ešte predmetom určitej technologickej revízie počas niekoľkých nasledujúcich týždňov," povedal írsky minister financií Michael Noonan. Grécko potrebuje úvery najneskôr do polovice júla, keďže krajina bude splácať záväzky voči MMF a voči Európskej centrálnej banke. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Grécko zrejme záchranné úvery dostane

Lajčák zabojuje o post šéfa OSN. Je to výzva, hovorí

Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa stal 11. oficiálnym kandidátom uchádzajúcim sa o post generálneho tajomníka Organizácie spojených národov (OSN).BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) - Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák je kandidátom slovenskej vlády na post generálneho tajomníka Organizácie spojených národov (OSN). S týmto návrhom premiéra Roberta Fica v stredu súhlasil kabinet. Teraz zašleme Lajčákovu nomináciu do New Yorku, kde by ju mali prijať a informovať o nej ostatné členské štáty OSN. Odporúčame: Vláda odklepla učiteľom vyššie mzdy. Pozrite si, ako porastú Lajčák neskáče do vody po hlave Slovenský minister zahraničných vecí by sa tak mal stať 11 oficiálnym kandidátom uchádzajúcim sa o tento post. Lajčák sa v minulosti v súvislosti s možnou kandidatúrou vyjadril, že "pre profesionálneho diplomata je to výzva, je to príležitosť a pred príležitosťami sa neuteká". V stredu pred rokovaním vlády povedal, že "neskáče do vody po hlave, aby som si neoveril, čo ho čaká". Veľa času venoval tomu, aby si vyhodnotil situáciu a konzultoval to. "Ak by som si myslel, že nemám šancu, tak do toho nejdem," dodal. Verejné vypočutie, ktoré kandidáti po prvýkrát absolvujú, vnáša transparentnosť do celého procesu. Vysvetlil, že jedny volajú po tom, aby nový generálny tajomník bol z východoeurópskej regionálnej skupiny, druhý, aby to bola žena. Obe skupiny sa ale zhodujú v tom, že treba zvoliť najlepšieho kandidáta. "Uvidíme, čo vyhrá. Jeden z týchto dvoch faktorov, môže byť nápomocný," dodal. Pri výbere nástupcu Pan Ki-muna by sa mali brať do úvahy tri kritéria Súčasnému šéfovi tejto medzinárodnej organizácie Pan Ki-munovi vyprší mandát koncom tohto roka, meno jeho nástupcu by malo byť známe v októbri. BR OSN by sa podľa predbežných odhadov mala začať zaoberať voľbou v júni alebo v júli. Jej členovia si budú vyberať z jednotlivých kandidátov dovtedy, kým nevzíde nominácia, ktorú pošlú Valnému zhromaždeniu OSN. Najviac zavážia hlasy stálych členov Rady, kompromis musia dosiahnuť najmä USA a Rusko. Funkčné obdobie generálneho tajomníka je päť rokov. Žiadna z krajín teraz otvorene nevyjadruje podporu jednotlivým kandidátom. Pri výbere nástupcu Pan Ki-muna by sa mali brať do úvahy tri kritéria - kvalifikácia a skúsenosť, regionálna príslušnosť a rodová rovnosť. Slovensko patrí do východoeurópskej skupiny, ktorá zatiaľ ako jediná nemala svojho zástupcu na pozícii generálneho tajomníka. Preto sa predpokladá, že nový generálny tajomník bude pochádzať z regiónu východnej Európy. Z doterajších 10 kandidátov je sedem práve z tohto regiónu. Oficiálnou kandidátkou na tento významný medzinárodný post je šéfka UNESCO, Bulharka Irinu Bokovová. O post šéfa OSN chce zabojovať aj Chorvátka Vesna Pusičová a Natalia Ghermanová z Moldavska. Východoeurópskym kandidátom je aj slovinský exprezident Danilo Türk či srbský exminister zahraničných vecí Vuk Jeremič. Svojho kandidáta má aj Macedónsko, a to Srgjana Kerima. Ten už v štruktúrach OSN pôsobil ako šéf Valného zhromaždenia v rokoch 2007 až 2008. Na zozname je aj expremiér a súčasný šéf diplomacie Igor Lukšić z Čiernej Hory. Šéfovať OSN chce aj bývalá premiérka Nového Zélandu Helen Clarková a Susana Malcorra, ktorá po práci v OSN momentálne pôsobí ako argentínska ministerka zahraničných vecí. Z iného regiónu ako východnej Európy kandiduje aj bývalý vysoký komisár OSN pre utečencov Portugalčan António Guterres. Životopis: Miroslav Lajčák Miroslav Lajčák vyštudoval Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO). Univerzitné vzdelanie ukončil postgraduálnym štúdiom práva na Univerzite Komenského v Bratislave. Hovorí po anglicky, rusky, nemecky, jazykmi slovanských krajín Balkánu, bulharsky a francúzsky. V súčasnosti zastáva po tretíkrát pozíciu ministra zahraničných vecí. Profesionálnu kariéru začal v roku 1988 na Ministerstve zahraničných vecí bývalého Československa. V roku 1991 bol vyslaný na československé veľvyslanectvo v Moskve ako asistent veľvyslanca. Po rozdelení Československa v roku 1992 pokračoval v rovnakej pozícii na veľvyslanectve SR v Moskve. Po návrate na Slovensko v roku 1993 nastúpil na novovytvorené Ministerstvo zahraničných vecí, kde sa aktívne podieľal na vytváraní národnej diplomatickej služby a stal sa riaditeľom kabinetu ministra a neskôr predsedu vlády. V roku 1994 bol vymenovaný za veľvyslanca v Japonsku ako vôbec najmladší slovenský veľvyslanec v histórii. Vo veku 31 rokov bol zároveň najmladším zahraničným veľvyslancom v Japonsku. V roku 1998 po návrate z Japonska na Ministerstvo zahraničných vecí sa opäť stal riaditeľom kabinetu ministra. Následne bol vymenovaný za veľvyslanca v Juhoslovanskej zväzovej republike, Albánsku a Macedónsku so sídlom v Belehrade (2001-2005). Počas tohto pôsobenia si prehĺbil regionálne znalosti a pochopenie pre zložité súvislosti západného Balkánu. Za aktívne angažovanie sa v tomto zložitom regióne mu bolo udelené najvyššie štátne vyznamenanie bývalej Juhoslávie. Po ukončení pôsobenia v Belehrade bol menovaný za politického riaditeľa na Ministerstve zahraničných vecí (2005-2007). V tomto období sa stal aj šéfom sekretariátu pre prípravu summitu prezidentov USA a Ruska v Bratislave vo februári 2005. V tejto funkcii mal v mene Slovenskej republiky na starosti kontakt a spoluprácu s oboma prezidentskými administratívami a bol zodpovedný za kvalitnú organizačnú a logistickú prípravu summit Bush – Putin. Na medzinárodnej scéne sa angažoval v roku 1999 ako výkonný asistent vtedajšieho osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Balkán Eduarda Kukana. V roku 2006 ho Vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javier Solana poveril v mene EÚ zorganizovaním referenda o nezávislosti Čiernej Hory a dozorom nad jeho priebehom. Výsledkom bol jediný proces vytvorenia nezávislého štátu na území bývalej Juhoslávie pod dozorom EÚ, konsenzuálnym a demokratickým spôsobom bez krviprelievania alebo následných konfliktov. Výsledky referenda nikto nikdy neodmietol ani nespochybnil. V roku 2007 bol Lajčák vymenovaný za Vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva a osobitného predstaviteľa Európskej únie v Bosne a Hercegovine (BaH). Mal za úlohu pomáhať riadiť chod krajiny, ktorú paralyzovalo etnické rozdelenie a vzájomná nedôvera jednotlivých entít. Počas jeho pôsobenia podpísala BaH Stabilizačnú a asociačnú dohodu s EÚ, čo bol na dlhé roky najvýznamnejší integračný úspech krajiny. V rokoch 2010 – 2012 pracoval ako výkonný riaditeľ pre Európu a strednú Áziu v novovytvorenej Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (EEAS) v Bruseli. Popri pozícii výkonného riaditeľa EEAS bol aj hlavným vyjednávačom EÚ pre Asociačnú dohodu s Ukrajinou a Moldavskom ako aj zástupcom EÚ v rokovaniach "5 plus 2” o Podnestersku. Spracované z materiálu predloženého na rokovanie vlády. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Lajčák zabojuje o post šéfa OSN. Je to výzva, hovorí

Taliban potvrdil smrť vodcu a oznámil meno jeho nástupcu

Novým vodcom sa stal jeden z Mansúrových zástupcov. Bol zvolený na schôdzke vedenia Talibanu.Kábul 25. mája (WebNoviny.sk) - Afganské hnutie Taliban potvrdilo v stredu smrť svojho vodcu mullu Muhammada Achtara Mansúra pri útoku americkým bezpilotným lietadlom a oznámilo meno jeho nástupcu. Informovala o tom agentúra AP. Odporúčame: Afganská tajná služba a vláda potvrdili smrť vodcu Talibanu Obama oznámil zrušenie embarga na predaj zbraní Vietnamu Taliban vo vyhlásení zaslanom médiám uviedol, že novým vodcom sa stal mulla Hajbatulláh Áchúndzáda, jeden z Mansúrových zástupcov. Bol zvolený na schôdzke vedenia Talibanu. Mansúr zahynul sobotu 21. mája, keď americké bezpilotné lietadlo vystrelilo na jeho vozidlo na území Pakistanu. Taliban sa prihlásil k bombovému útoku na okraji hlavného mesta Kábul, ktorého terčom bol v stredu autobus so zamestnancami súdu. V príslušnej e-mailovej správe, na ktorú sa odvoláva agentúra DPA, informuje o 22 mŕtvych, podľa predošlého vyhlásenia afganského ministerstva vnútra si však táto udalosť vyžiadala desať obetí na životoch a štyroch zranených. Námestník hovorcu rezortu vnútra Nadžíb Dániš uviedol, že samovražedný útočník s výbušninou ukrytou vo veste prechádzal okolo autobusu pešo v čase rannej dopravnej špičky, keď pracovníci súdu cestovali do práce. Obeťami útoku sú podľa neho aj civilisti. Taliban nazval dnešný čin pomstou za popravu štyroch bojovníkov tohto hnutia, ktorú afganské orgány vykonali začiatkom mája. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Taliban potvrdil smrť vodcu a oznámil meno jeho nástupcu

Video: Oklahoma má na lopate obhajcu titulu NBA

Štvrtý zápas finále Západnej konferencie NBA pred 18 203 divákmi v Chesapeake Energy Arene režíroval domáci Russell Westbrook, ktorý nastrieľal 36 bodov a parádne predstavenie pred vlastnými fanúšikmi vyšperkoval 11 doskokmi a 11 asistenciami.OKLAHOMA CITY 25. mája (WebNoviny.sk) - V basketbalovej NBA sa schyľuje k prekvapeniu, väčšinu sezóny suverénni obhajcovia titulu Golden State Warriors sú jeden zápas od vyradenia z play-off. Vo štvrtom súboji finále Západnej konferencie Golden State prehrali na palubovke Oklahoma City 94:118 a v sérii zaostávajú 1:3. Ak hráči Oklahoma City uspejú vo štvrtok v Oaklande, postúpia do finále NBA. Štvrtý zápas pred 18 203 divákmi v Chesapeake Energy Arene režíroval domáci Russell Westbrook, ktorý nastrieľal 36 bodov a parádne predstavenie pred vlastnými fanúšikmi vyšperkoval 11 doskokmi a 11 asistenciami. Spoza oblúka trafil štyrikrát. V podaní 27-ročného rozohrávača to bolo prvé triple-double v play-off po tom, čo ich nazbieral 18 počas dlhodobej časti sezóny. "Sme v dobrej pozícii, ale tento zápas sa už skončil a treba sa dívať dopredu. Ja hrám každý zápas tak, akoby bol môj posledný. Bez ohľadu na súpera," povedal Westbrook. Líder Golden State a dvojnásobný MVP súťaže Stephen Curry zostal na 19 bodoch, uspel iba v 6 z 20 pokusov z poľa a spoza trojkového oblúka premenil len dve z desiatich striel. Jeho strelecká úspešnosť bola taká nízka, že americkí novinári sa po zápase pýtali, či ho nesužuje choroba alebo zranenie. "Nie je zranený, mal len mizerný večer. To sa stáva aj najlepším hráčom na svete," uviedol tréner Warriors Steve Kerr. K nepriaznivému stavu série dodal: "Jediným pozitívom je to, že ideme domov a pred vlastnými fanúšikmi zvykneme hrať dobre. Priorita je znížiť na 2:3 a presunúť tlak na súpera." Warriors prehrali dva zápasy v tejto sezóne za sebou vôbec prvýkrát. Mementom nech je pre nich aj výška skóre: na palubovke Thunder prehrali Warriors o 28 a 24 bodov a v druhom prípade nedosiahli ani "povinnú" stovku. O deravej obrane obhajcu trofeje svedčí aj fakt, že hráči Oklahomy nastrieľali už v prvom polčase úctyhodných 72 bodov, teda rovnaký počet ako v predchádzajúcom treťom stretnutí série. Podľa mediálneho oddelenia Thunder predtým posledným tímom, ktorý dosiahol 72 a viac bodov v prvom polčase vo dvoch po sebe idúcich zápasoch play-off, boli Los Angeles Lakers v roku 1987. Finále play-off NBA - utorok - štvrtý zápas - hrá sa na štyri víťazstvá ZÁPADNÁ KONFERENCIA Oklahoma City - Golden State 118:94 (30:26, 42:27, 22:29, 24:12) - stav série 3:1 Najviac bodov: Westbrook 36 (11 doskokov, 11 asistencií, 4 trojky), Durant 26 (11 doskokov), Ibaka 17, Roberson 17 (12 doskokov) - K. Thompson 26 (4 trojky), Barnes 11 Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Video: Oklahoma má na lopate obhajcu titulu NBA

Trump získal Washington, v Novom Mexiku čelil demonštrantom

Niektorí demonštranti prerazili zátarasy a došlo k zrážke s políciou, ktorá použila štipľavý sprej a slzotvorné granáty. Washington/Albuquerque 25. mája (WebNoviny.sk) - V utorkových republikánskych prezidentských primárkach v americkom štáte Washington zvíťazil Donald Trump. Vyplýva to z odhadov, ktoré v noci nadnes zverejnila televízia CNN. Podľa prvých odhadov získal Trump približne 76 percent hlasov. Jeho dvaja poslední stranícki konkurenti v súboji o republikánsku nomináciu - Ted Cruz a John Kasich - začiatkom mája odstúpili z predvolebnej kampane, ich mená však boli aj tento utorok na hlasovacích lístkoch. Trump, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane kandidátom strany na prezidenta, sa v utorok nachádzal v meste Albuquerque v štáte Nové Mexiko, kde jeho zhromaždenie narušili demonštranti. Podľa agentúry AP niesli transparenty s nápismi ako "Trump je fašista" či "Počuli sme dosť". Trump im odkázal: "Choďte domov k mame." Na jedeného z demonštrantov reagoval otázkou: "Ako staré je toto dieťa?" Potom si aj sám odpovedal: "Stále nosí plienky." Niektorí demonštranti prerazili zátarasy a došlo k zrážke s políciou, ktorá použila štipľavý sprej a slzotvorné granáty. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Trump získal Washington, v Novom Mexiku čelil demonštrantom

Pri líbyjskom pobreží zachránili tisícky utečencov

Humanitárne organizácie tvrdia, že morská trasa medzi Líbyou a Talianskom je momentálne tou hlavnou pre migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy.Rím 25. mája (WebNoviny.sk) - Približne 3000 migrantov sa podarilo zachrániť v utorok pri líbyjskom pobreží v rámci 23 samostatných misií, informovala talianska pobrežná stráž. Podľa nej tak v priebehu dvoch dní bolo zachránených zhruba 5600 migrantov, ktorí sa plavili na juhu Stredozemného mora na rôznych lodiach. Humanitárne organizácie tvrdia, že morská trasa medzi Líbyou a Talianskom je momentálne tou hlavnou pre migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy. Dôvodom je dohoda medzi Európskou úniou a Tureckom o vracaní migrantov z Grécka do Turecka, uviedla agentúra Reuters. Väčšina migrantov sa plaví z Líbye do Talianska na vratkých rybárskych lodiach alebo gumených člnoch. Mieria na ostrov Lampedusa alebo na Sicíliu. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Pri líbyjskom pobreží zachránili tisícky utečencov

Video: Pittsburgh v konferenčnom finále NHL vyrovnal na 3:3

Dva góly Briana Boylea nestačili \'bleskom\' na spečatenie postupu do finále NHL, v šiestom zápase finále Východnej konferencie uspel Pittsburgh a vynútil si rozhodujúci zápas. TAMPA BAY 25. mája (WebNoviny.sk) - Pittsburgh nekončí a Tampa Bay sa zatiaľ neteší z ďalšieho postupu do finále bojov o hokejový Stanley Cup. Šiesty súboj finále play-off Východnej konferencie sa v utorok na ľade Tampy skončil víťazstvom Pittsburghu 5:2. Hostia viedli už po dvoch tretinách 3:0, ich góly strelilo päť rôznych hráčov a brankár Matt Murray mal 28 zásahov. Vyčnieval kapitán Sidney Crosby Predsa len vyčnieval kapitán Sidney Crosby. Najprv v 19. min ponúkol Philovi Kesselovi v presilovej hre prihrávku na prvý gól a 26 sekúnd pred koncom druhej tretiny sám zvýšil na 3:0, keď oklamal obrancu súpera, vnikol do útočnej tretiny a elegantne zakončil pomedzi nohy Andreja Vasilevského. Bol to tretí gól Crosbyho v sérii, zároveň tretí víťazný a šiesty v tohtosezónnom play-off. "Vo chvíli, keď som sa otočil s pukom, zbadal som medzeru na modrej, cez ktorú sa dalo preniknúť. Nabral som rýchlosť a snažil sa tam prekĺznuť. Nepodarilo by sa to bez skvelej predchádzajúcej práce Patrica Hörnqvista. Jeho bekčeking, vďaka ktorému vybojoval puk, bol skvelý," komentoval Sidney Crosby na webe NHL. V tretej tretine domáci zásluhou dvoch gólov útočníka Briana Boyla znížili na 2:3, ale Bryan Rust 2:08 min pred naplnením 60 minút parádnym forhendovým blafákom v nájazde zvýšil na 4:2 pre Penguins a posledné slovo mal 54 sekúnd pred koncom Nick Bonino, ktorý trafil do prázdnej bránky Tampy. "Mali sme veľkú šancu ukončiť to, ale chodili sme okolo toho ako okolo horúcej kaše. Toto nebola naša najlepšia hra, chýbala agresivita, málo sme korčuľovali," uviedol Brian Boyle. Okrem neho nik ďalší neprekonal skvele si počínajúceho Matta Murrayho v bránke Pittsburghu. Finále Východnej konferencie NHL: 1. zápas: Video: Tampa zvíťazila u \'tučniakov\', prišla však o Bishopa 2. zápas: Video: Pittsburgh vyrovnal sériu proti Tampe, hrdinom Crosby 3. zápas: Video: Vasilevskij čaroval, Tampa však Pittsburghu podľahla 4. zápas: Video: Tampa vyrovnala finálovú sériu s Pittsburghom 5. zápas: Video: Tampa Bay má mečbal v konferenčnom finále NHL Hráči Tampy sa vlani prebojovali do finále "Neobával som sa toho, či budem chytať alebo nie. Moja práca je niečo iné - byť pripravený, keď tréner povie moje meno. Snažil som sa byť," cituje portál NHL Matta Murrayho, ktorý v predchádzajúcom zápase chýbal v zostave Penguins. Mladíka, ktorý práve v stredu oslavuje 22 rokov, pochválil aj tréner "tučniakov" Mike Sullivan: "On nebýva nervózny. Keď aj dostane gól, chytá ďalej, akoby sa nič nedialo. Zvyčajne sa brankári k niečomu takému prepracujú až po niekoľkých rokoch. Jemu stačilo pár zápasov. Od chvíle, keď som ho spoznal, imponoval mi jeho pokoj. A mám ho rád aj po ľudskej stránke." Hráči Tampy Bay Lightning sa vlani prebojovali až do finále NHL, kde nestačili na Chicago. Stanleyho pohár získali jediný raz už v roku 2004. Hokejisti Pittsburgh Penguins sú dosiaľ trojnásobní víťazi najcennejšej hokejovej trofeje na klubovej úrovni (1991, 1992, 2009). O tom, ktorý z týchto dvoch tímov s pripíše ďalšiu minimálne finálovú účasť, rozhodne štvrtkový duel číslo 7 v Consol Energy Center v Pittsburghu. Rozhodujúci súboj o postup v play-off na ľade Pittsburghu si tieto dva tímy zopakujú po piatich rokoch. Vtedy sa v sérii 1. kola tešila Tampa 1:0 zásluhou gólu Seana Bergenheima. Penguins straší aj ďalší štatistický údaj: z domácich súbojov číslo 7 vo vyraďovacej časti majú nepriaznivú bilanciu 2:7. Play-off NHL - konferenčné finále - utorok - šiesty zápas - hrá sa na štyri víťazstvá VÝCHODNÁ KONFERENCIA Tampa Bay - Pittsburgh 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) - stav série 3:3 Góly: 19. Kessel (Crosby, Malkin), 28. Letang (Sheary, Bonino), 40. Crosby (Hörnqvist), 58. Rust (Kunitz, Määttä), 60. Bonino (Lovejoy) - 46. B. Boyle, 53. B. Boyle (Koekkoek, Drouin) Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Video: Pittsburgh v konferenčnom finále NHL vyrovnal na 3:3

Nový rakúsky prezident nepoverí FPÖ zostavením vlády

Budúci rakúsky prezident Alexander Van der Bellen vyjadril značnú dôveru rekonštruovanej vláde kancelára Christiana Kerna.Berlín/Viedeň 24. mája (WebNoviny.sk) - Novozvolený rakúsky prezident Alexander Van der Bellen by v prípade víťazstva Slobodnej strany Rakúska v najbližších parlamentných voľbách nepoveril jej zástupcu zostavením vlády. Vyplýva to z jeho vyjadrenia, ktoré odznelo dnes vo vysielaní prvého programu nemeckej verejnoprávnej televízie ARD. FPÖ sa podľa Van der Bellena zahráva s ohňom. "Sme malá, otvorená krajina, ktorá je odkázaná na export. Preto nie je v politickom alebo hospodárskom záujme Rakúska odčleniť sa od Európskej únie," vyhlásil Van der Bellen v zdôvodnení svojho postupu voči strane, ktorú iba ťažko možno označiť za proeurópsku. Budúci rakúsky prezident vyjadril značnú dôveru rekonštruovanej vláde kancelára Christiana Kerna. Na margo utečeneckej politiky sa niekdajší dlhoročný šéf rakúskych Zelených vyjadril, že je síce povinnosťou európskych krajín pomôcť ľuďom v núdzi, avšak pri zohľadnení kapacitných možností. V tejto súvislosti sa vyjadril za "pragmatický humanizmus". Van der Bellen sa však podobne ako počas volebnej kampane jasne vyjadril aj na adresu migrantov, utečencov a zdôraznil, že by mali plniť povinnosti a dodržiavať rakúske zákony tak, ako všetci iní občania. V tejto súvislosti zdôraznil neprijateľnosť udalostí, aké sa počas silvestrovskej noci odohrali v Kolíne nad Rýnom i ďalších nemeckých mestách. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Nový rakúsky prezident nepoverí FPÖ zostavením vlády

Severná Kórea dala Trumpovi košom, Kim s ním hovoriť nebude

Pchjongjang Trumpovu ponuku berie len ako predvolebný trik, ktorý nie je myslený vážne.Londýn 24. mája (WebNoviny.sk) - Severokórejský veľvyslanec v Británii dnes uviedol, že jeho krajina nemá záujem o ponuku pravdepodobného republikánskeho kandidáta na prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý minulý týždeň vyjadril ochotu hovoriť s vodcom KĽDR Kim Čong-unom. Informovala o tom agentúra AP. Veľvyslanec Hjon Hak Bong zároveň povedal, že Pchjongjang Trumpovu ponuku berie len ako predvolebný trik, ktorý nie je myslený vážne. "Vnímame to ako dramatizáciu populárneho herca," uviedol. Americkí prezidentskí kandidáti podľa Hyona v priebehu predvolebnej kampane síce rozprávajú množstvo vecí, hneď ako však nastúpia do úradu, zaujmú voči KĽDR vždy len nepriateľský postoj. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Severná Kórea dala Trumpovi košom, Kim s ním hovoriť nebude

India úspešne otestovala svoj prvý raketoplán

India dúfa, že sa uplatní na multimiliardovom trhu s letmi do vesmíru. V ostatných rokoch už ISRO vypustila na obežnú dráhu viacero malých družíc.Naí Dillí 24. mája (WebNoviny.sk) - India vykonala úspešnú skúšku svojho prvého malého raketoplánu, ktorý je súčasťou úsilia indickej vlády o vývoj a výrobu nízkonákladovej, opätovne použiteľnej kozmickej lode. Informovala o tom dnes agentúra AP. Indická kozmická agentúra (ISRO) oznámila, že raketoplán vyniesla do vesmíru nosná raketa, ktorá v pondelok odštartovala z kozmodrómu na juhu Indie. Raketoplán údajne absolvoval 13 minút trvajúci úspešný skúšobný let. "Pri tomto lete boli odskúšané kľúčové technológie, ako sú systémy autonómnej navigácie, riadenia, opätovne použiteľnej tepelnej ochrany, či systém riadenia raketoplánu počas návratu do atmosféry," uvádza sa vo vyhlásení ISRO. India dúfa, že sa uplatní na multimiliardovom trhu s letmi do vesmíru. V ostatných rokoch už ISRO vypustila na obežnú dráhu viacero malých družíc. Jej hlavným cieľom je však vyslať do vesmíru loď s ľudskou posádkou. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo India úspešne otestovala svoj prvý raketoplán

FC Liverpool získal z Mainzu mladého brankára Kariusa

Loris Karius chytal v sezóne 2015/2016 v 34 zápasoch najvyššej nemeckej súťaže a v deviatich si udržal čisté konto.LIVERPOOL 24. mája (WebNoviny.sk) - Nemecký futbalový brankár Loris Karius, ktorý doteraz pôsobil v bundesligovom 1. FSV Mainz 05, posilní káder anglického prvoligového FC Liverpool. Podpis zmluvy oznámili "The Reds" na svojej oficiálnej internetovej stránke. "Tento klub má výnimočnú históriu a fanúšikovia sú tu úžasní, takže sa naozaj teším, že si zahrám na Anfielde," povedal 22-ročný Karius, ktorý v sezóne 2015/2016 chytal v 34 zápasoch najvyššej nemeckej súťaže a v deviatich si udržal čisté konto. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo FC Liverpool získal z Mainzu mladého brankára Kariusa

Rusko poprelo správy o zničení jeho vrtuľníkov v Sýrii

Snímky zničených vrtuľníkov a nákladných áut zverejnila americká súkromná konzultačná a spravodajská agentúra Stratfor.Moskva 24. mája (WebNoviny.sk) - Ruské ministerstvo obrany poprelo dnes tvrdenia extrémistickej organizácie Islamský štát, podľa ktorých militanti zničili na ruskej leteckej základni v Sýrii niekoľko bojových vrtuľníkov a viacero nákladných vozidiel. Informovala o tom agentúra AP. Hovorca ruského ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov uviedol, že všetky ruské vrtuľníky nasadené v Sýrii "vykonávajú plánované úlohy" súvisiace s likvidáciou teroristov". Konašenkov zároveň označil za "propagandu" tvrdenia IS o zničení štyroch vrtuľníkov a 20 nákladných áut, ku ktorému údajne došlo na leteckej základni neďaleko starobylého mesta Palmýra. Podľa Konašenkova sú zverejnené satelitné snímky zničených vrtuľníkov a nákladných vozidiel pozostatkami bojov, ktoré v tejto oblasti medzi sýrskymi vládnymi jednotkami a militantmi prebiehajú už niekoľko mesiacov. Snímky zničených vrtuľníkov a nákladných áut zverejnila dnes americká súkromná konzultačná a spravodajská agentúra Stratfor. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Rusko poprelo správy o zničení jeho vrtuľníkov v Sýrii

Sandersov volebný tím dal preveriť hlasovanie v Kentucky

V Kentucky súperili minulý utorok demokrati o 55 delegátov. Clintonová mala pred Sandersom náskok o 1.924 z celkového počtu 454.573 odovzdaných hlasov.Anaheim 24. mája (WebNoviny.sk) - Volebný tím uchádzača o prezidentskú nomináciu demokratov Bernieho Sandersa požiadal dnes o preverenie hlasov odovzdaných v minulotýždňových primárkach v americkom štáte Kentucky, kde Sandersa len o necelé percento porazila Hillary Clintonová. Informovala o tom agentúra AP. Sandersov volebný štáb dnes uviedol, že úrady v Kentucky požiadal o preskúmanie elektronických hlasovacích zariadení a tiež neodovzdaných hlasovacích lístkov v každom zo 120 okresov tohto štátu. Samotný Sanders podpísal ešte ráno list žiadajúci úplnú a kompletnú kontrolu a preverenie volebných výsledkov v Kentucky. V Kentucky súperili minulý utorok demokrati o 55 delegátov. Clintonová mala pred Sandersom náskok o 1.924 z celkového počtu 454.573 odovzdaných hlasov. Agentúra AP však doposiaľ víťaza tohto súboja nevyhlásila, keďže počítala s tým, že Sanders by mohol žiadať preverenie hlasov. Preskúmanie hlasov výsledky primárok v Kentucky pravdepodobne už nijako neovplyvní, môže však rozhodnúť o pridelení jedného delegáta. Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Sandersov volebný tím dal preveriť hlasovanie v Kentucky

Rybáriková nestačila na Serenu, favoritka jej dala \'kanára\'

Magdaléna Rybáriková s veľmi vysokou pravdepodobnosťou definitívne prišla o šancu zahrať si na OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro.PARÍŽ 24. mája (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková prehrala za 42 minút 2:6, 0:6 s jednoznačne favorizovanou americkou líderkou svetového rebríčka Serenou Williamsovou v utorňajšom stretnutí 1. kola dvojhry žien na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros v Paríži (22. mája - 5. júna, celková dotácia 32 017 500 eur, antuka). VIAC SPRÁV A VÝSLEDKOV Z ROLAND GARROS Dvadsaťsedemročná piešťanská rodáčka hrala na hlavnom Dvorci Philippa Chatriera po problémoch so zápästím nedominantnej ľavej ruky aj pravým kolenom, ktoré si zranila 10. mája na podujatí ITF Empire Slovak Open. Nielen vzhľadom na tieto limity a obmedzenú zápasovú prax bola jasnou outsiderkou druhého vzájomného duelu. Nepodarilo sa jej prekonať očakávania. Musí si počkať na okrúhly 350. zápasový úspech. Obrazom: Najkrajšie momenty z tretieho dňa na Roland Garros Rybáriková nevyzerala na úspech Zverenkyňa Petra Hubera Rybáriková síce v úvodnej fáze vyrovnala z 0:2 na 2:2, napokon to však bolo z jej strany všetko. Pri mečbale súperky poslala defenzívny bekhend do siete. Nevzbudzovala dojem, že reálne verí v možný úspech. Obe dali 4 esá, na dvojchyby to bolo 5:1 z pohľadu Rybárikovej. Američanka mala pomer "winnerov" a nevynútených chýb 25:5, Slovenka 8:18. Na loptičky sa to skončilo 53:22. Serena si pripísala 21 z 24 fiftínov rozohraných jej prvým podaním. "Najprv som mala problémy so zápästím, potom som išla na turnaj do Trnavy vyskúšať si to. Tam som si zranila koleno. Opäť som netrénovala dva týždne... Zdravotne na tom nie som dobre, za dva týždne som trénovala asi dve hodiny. Keď nie som fit, proti takej hráčke, ako je Serena, som bez šance, nemôžem uspieť. Som rada, že sa mi zranenie kolena nezhoršilo. Priznám sa, nie je to dobrý pocit hrať na centri a nemôcť dať zo seba všetko. Celkom iné to bolo, keď som hrala na Arthur Ashe Stadium proti Venus a počínala som si veľmi dobre. Dúfam, že nabudúce budem fit a podám lepší výkon. Za rozhodnutím štartovať na Roland Garros si stojím. Dôležité pre mňa teraz je byť zdravá. Rozhodla som sa voziť so sebou na turnaje fyzioterapeuta. Aj v Paríži je so mnou a plánujem, že bude cestovať aj na ďalšie turnaje. Už sa teším na trávu a verím, že na ďalšom grandslame budem zdravotne v poriadku," povedala Rybáriková pre spravodajstvo Slovenského tenisového zväzu (STZ). Špeciálne sa tomto podujatí má Rybárikovú značnú smolu pri žrebe. V minulosti vo francúzskej metropole na 1. či 2. kolo dostala napríklad bývalé svetové jednotky Dinaru Safinovú z Ruska a Srbku Jelenu Jankovičovú, ale aj dvojnásobnú grandslamovú šampiónku Svetlanu Kuznecovovú z Ruska (hneď dva razy) a vlani Talianku Flaviu Pennettovú, neskôr hrdinku US Open. Miestnym rekordom Rybárikovej zostáva 6-krát dosiahnuté 2. kolo, celkovo na Majors 3. kolo US Open 2008 a 2009 a Wimbledonu 2015. Ostatné utorňajšie výsledky: Video: Bertensová na Roland Garros vyradila svetovú trojku Nadal a Djokovič v Paríži sfúkli súperov, Murray mal na mále Maximom je triumf nad Halepovou Držiteľka štyroch singlových titulov z hlavnej profesionálnej úrovne Rybáriková má na konte šesť úspechov proti členkám Top 10. V marci cestou do štvrťfinále na prestížnom turnaji v kalifornskom Indian Wells získala dva (Belinda Bencicová, Roberta Vinciová). Maximom podľa renkingu prekonanej súperky pre ňu zostáva predvlaňajší triumf v americkom New Havene nad Simonou Halepovou, Rumunka vtedy bola dvojkou hierarchie. Rybáriková si odnesie 10 bodov do hodnotenia, v ktorom sa nachádza na 77. priečke (najvyššie bola na 31. pozícii) a štartovné 30 000 eur brutto. S veľmi vysokou pravdepodobnosťou definitívne prišla o šancu zahrať si na OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro. Na medzinárodných otvorených majstrovstvách Francúzska 2016 sa ešte predstaví vo štvorhre po boku krajanky Karolíny Schmiedlovej, začnú v stredu približne po 16.30 h proti domácemu páru Mathilde Johanssonová, Pauline Parmentierová. Ďalšie výsledky slovenských tenistov a tenistiek: Cibulková na úvod Roland Garros stratila iba štyri gemy Martin premiérovo postúpil, Kližan sa s Roland Garros lúči Schmiedlová opäť nevyhrala, v Paríži končí aj Hantuchová Serena v prvom kole zakopla iba raz Obhajkyňa Pohára Suzanne Lenglenovej S. Williamsová, ktorá pri Seine triumfovala aj v sezónach 2002 a 2013, nadviazala na porovnateľne hladký úspech 6:1, 6:1, ktorý proti Rybárikovej dosiahla v auguste 2013 vo štvrťfinále v kanadskom Toronte. V 2. kole sa zverenkyňa Patricka Mouratoglouho stretne s Brazílčankou Telianou Pereirovou. Stále platí, že Serena na veľkej štvorke iba raz zakopla hneď na úvod (skóre 62:1): práve na RG sa o to pred štyrmi rokmi postarala domáca Virginie Razzanová. Američanka zatiaľ získala 21 vrcholných singlových titulov, už iba jeden potrebuje na vyrovnanie rekordu tzv. Open Ery v podaní Nemky Steffi Grafovej (Austrálčanka Margaret Courtová sa dostala na hodnotu 24). Aspoň dva roky v rade v Paríži zo žien naposledy triumfovala Belgičanka Justine Heninová, šampiónka zo sezón 2003 a 2005 - 2007. Od krachu "projektu kalendárny Grand Slam" nie úplne výrazná mladšia zo sestier Williamsových (vlani v semifinále newyorských US Open senzačne podľahla Talianke Roberte Vinciovej) včas naznačila návrat do formy prostredníctvom zisku primátu na prípravnom podujatí v Ríme. Bol to jej okrúhly 70. turnajový úspech vo dvojhre. Dvojhra žien - 1. kolo: Serena Williamsová (USA-1) - Magdaléna Rybáriková (SR) 6:2, 6:0 za 42 minút Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Rybáriková nestačila na Serenu, favoritka jej dala \'kanára\'

Recept dňa

Roštenka naruby

4 roštenky
strúhanka
vajcia
olej
mleté čierne korenie
soľ

Roštenky naklepte, osoľte a okoreňte, obaľte v strúhanke, potom vo vajciach a hneď na oleji na panvici opečte. Opečené dajte do pekáča, podlejte vodou, trochu oleja a pečte v rúre do zmäknutia.

Dobrá rada

Hovädzia polievka nebude kalná,

ak v nej povaríme kúsok pečene alebo 1 mäkkú paradajku.

Stavebník

Murovanie klenby a oblúka

Znalosť technológie murovania oblúka bola predtým bežnou súčasťou murárskeho remesla, pretože sa také ozdobné architektonické prvky v ľudovom staviteľstve v minulosti používali oveľa častejšie. Aj dnes možno oblúk v dome využiť, napríklad ako ozvláštňujúci prvok pri stavbe dverí či okien. Vedieť murovať oblúk je však dobré napríklad aj pri stavbe záhradného doplnku alebo keď sa rozhodneme akékoľvek klenuté murivo svojpomocne opraviť.

Valid XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Detva - Detvianska Huta, Dúbravy, Korytárky, Kostolná, Kriváň, Podkriváň, Pstruša, Stožok,
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang