detva.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Bytová výstavba

v Banskobystrickom kraji k 31.12.2016.

Bytová výstavba v Banskobystrickom kraji k 31.12.2016

 

Počet dokončených bytov v kraji medziročne klesol o 5,5 %.

 

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa za rok 2016 v kraji dokončilo 1 053 bytov. Oproti roku 2015 sa znížil počet dokončených bytov o 61 jednotiek, čo predstavuje pokles o 5,5 %. Dokončené byty v kraji sa  podieľali na počte dokončených bytov v SR 6,7 %.
 

Z celkového počtu dokončených bytov v kraji prevládali štvorizbové byty, ktoré tvorili 28,8 %, trojizbové byty tvorili 26,2 %, dvojizbové byty 19,7 %, päť a viac izbové byty 15,8 %  a jednoizbové byty a garsónky 9,6 %. Z hľadiska vlastníckych vzťahov boli dokončené byty v súkromnom sektore, konkrétne v súkromnom tuzemskom vlastníctve (93,2 %) a vo vlastníctve územnej samosprávy (6,8 %). Z územného hľadiska bolo najviac dokončených bytov v okresoch Banská Bystrica (393 bytov; 37,3 % v rámci kraja), Zvolen (117 bytov; 11,1 %), Poltár (91 bytov; 8,6 %), Veľký Krtíš (74 bytov; 7 %) a Lučenec (67 bytov; 6,4 %). V ostatných okresoch kraja bol počet dokončených bytov nižší. Počet dokončených bytov vzrástol v 4 okresoch kraja, v 9 okresoch zaznamenali pokles.
 

V sledovanom období sa v kraji začalo stavať 1 350 bytov. Medziročne sa tento počet zvýšil o 280 bytov. Z územného hľadiska sa byty začali stavať prevažne v okresoch Banská Bystrica (630 bytov; 46,7 %), Zvolen (125 bytov; 9,3 %), Veľký Krtíš (119 bytov; 8,8 %) a Brezno (83 bytov; 6,1 %).


Ku koncu sledovaného obdobia bolo v kraji rozostavaných 5 714 bytov. V porovnaní s rokom 2015 ich počet vzrástol o 472. Z územného hľadiska bolo najviac rozostavaných bytov v okrese Banská Bystrica (2 214 bytov), Zvolen (696 bytov) a Veľký Krtíš (564 bytov).


Okres Banská Bystrica

V okrese Banská Bystrica sa za rok 2016 dokončilo 393 bytov. Oproti roku 2015 sa zvýšil počet dokončených bytov o 174 jednotiek, čo predstavuje nárast o 79,5 %. Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 37,3 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 630 bytov. Medziročne sa zvýšil počet začatých bytov o 376, čo je nárast o 148 %.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 2 214 bytov. V porovnaní s rokom 2015 ich počet vzrástol o 246.


Okres Banská Štiavnica

V okrese Banská Štiavnica sa za rok 2016 dokončilo 60 bytov. Oproti roku 2015 sa zvýšil počet dokončených bytov o 29 jednotiek (nárast o 93,5 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 5,7 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 43 bytov. Medziročne sa zvýšil počet začatých bytov o 17.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo  v okrese rozostavaných 67 bytov. V porovnaní s rokom 2015 ich počet klesol o 25.


Okres Brezno

V okrese Brezno sa za rok 2016 dokončilo 63 bytov. Oproti roku 2015 sa znížil počet dokončených bytov o 19 jednotiek (pokles o 23,2 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 6 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 83 bytov. Medziročne sa zvýšil počet začatých bytov o 24.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo  v okrese rozostavaných 355 bytov. V porovnaní s rokom 2015 ich počet stúpol o 20 jednotiek.


Okres Detva

V okrese Detva sa za rok 2016 dokončilo 46 bytov. Oproti roku 2015 sa znížil počet dokončených bytov o 15 jednotiek (pokles o 24,6 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 4,4 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 59 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 11.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 263 bytov. V porovnaní s rokom 2015 ich počet stúpol o 13.


Okres Krupina

V okrese Krupina sa za rok 2016 dokončilo 21 bytov. Oproti roku 2015 sa počet dokončených bytov mierne znížil o 2 byty (pokles o 8,7 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 2 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 48 bytov. Medziročne sa zvýšil počet začatých bytov o 21.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 150 bytov. V porovnaní s rokom 2015 ich počet vzrástol o 16.


Okres Lučenec

V okrese Lučenec sa za rok 2016 dokončilo 67 bytov. Oproti roku 2015 sa znížil počet dokončených bytov o 105 jednotiek (pokles o 61 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 6,4 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 75 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 4.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 381 bytov. V porovnaní s rokom 2015 ich počet vzrástol o 8.


Okres Poltár

V okrese Poltár sa za rok 2016 dokončilo 91 bytov. Oproti roku 2015 sa počet dokončených bytov zvýšil o 79 a v rámci okresov kraja okres Poltár zaznamenal najvýraznejší, až 7,5 násobný medziročný nárast. Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 8,6 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 21 bytov. Medziročne sa  počet začatých bytov znížil o 7 bytov.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo  v okrese rozostavaných 96 bytov. V porovnaní s rokom 2015 ich počet  klesol o 68.


Okres Revúca

V okrese Revúca sa za rok 2016 dokončilo 5 bytov. Oproti roku 2015 sa znížil počet dokončených bytov o 1. Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 0,5 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 9 bytov. Medziročne  sa počet začatých bytov zvýšil o 5 bytov.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 68 bytov. V porovnaní s rokom 2015 ich počet stúpol o 5.


Okres Rimavská Sobota

V okrese Rimavská Sobota sa za rok 2016 dokončilo 40 bytov. Oproti roku 2015 sa znížil počet dokončených bytov o 5 (pokles o 11,1 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 3,8 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 41 bytov. Medziročne sa  počet začatých bytov zvýšil o 4 byty.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 235 bytov. V porovnaní s rokom 2015 ich počet klesol o 2.


Okres Veľký Krtíš

V okrese Veľký Krtíš sa za rok 2016 dokončilo 74 bytov. Oproti roku 2015 sa znížil počet dokončených bytov o 106 (pokles o 58,9 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 7 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 119 bytov. Medziročne počet začatých bytov stúpol o 14 bytov (nárast o 13,3 %).

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 564 bytov. V porovnaní s rokom 2015 ich počet stúpol o 56.


Okres Zvolen

V okrese Zvolen sa za rok 2016 dokončilo 117 bytov. Oproti roku 2015 sa znížil počet dokončených bytov o 46 (pokles o 28,2 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 11,1 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 125 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 124.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 696 bytov. V porovnaní s rokom 2015 ich počet  stúpol o 181.


Okres Žarnovica

V okrese Žarnovica sa za rok 2016 dokončilo 44 bytov. Oproti roku 2015 sa zvýšil počet dokončených bytov o 8 (nárast o 22,2 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 4,2 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 62 bytov. Medziročne stúpol počet začatých bytov o 6 (nárast o 10,7 %).

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 249 bytov. V porovnaní s rokom 2015 ich počet stúpol o 20.


Okres Žiar nad Hronom

V okrese Žiar nad Hronom sa za rok 2016 dokončilo 32 bytov. Oproti roku 2015 sa znížil počet dokončených bytov o 52 (pokles o 61,9 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 3 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 35 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 41 jednotiek.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 376 bytov. V porovnaní s rokom 2015 ich počet stúpol o 2.

 

 

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Detva - Detvianska Huta, Dúbravy, Korytárky, Kostolná, Kriváň, Podkriváň, Pstruša, Stožok,
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang